അയോൺ (F-, CL-, Ca2 +, NO3-, NH4 + തുടങ്ങിയവ)

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 ഓൺലൈൻ അയോൺ സെൻസർ

    ക്ലോറിൻ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫിലിം, പി.ടി.എഫ്.ഇ വാർഷിക ലിക്വിഡ് ഇന്റർഫേസ്, സോളിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നിവയുള്ള പി.എഫ് -2085 ഓൺലൈൻ സംയോജിത ഇലക്ട്രോഡ് സമ്മർദ്ദം, മലിനീകരണ വിരുദ്ധത, മറ്റ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അർദ്ധചാലക വസ്തുക്കൾ, സൗരോർജ്ജ വസ്തുക്കൾ, മെറ്റലർജിക്കൽ വ്യവസായം, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് അടങ്ങിയ ഫ്ലൂറിൻ തുടങ്ങിയവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രക്രിയ നിയന്ത്രണം, എമിഷൻ നിരീക്ഷണ മേഖല.

  • PFG-3085 Online Ion Analyzer

    PFG-3085 ഓൺലൈൻ അയോൺ അനലൈസർ

    താപനിലയും അയോണും വ്യാവസായിക അളക്കുന്നതിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മലിനജല സംസ്കരണം, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി മുതലായവ.